Sediakan jualan / kawasan promosi mengikut susun atur yang disahkan, memastikan tiada sampah / kotak ketinggalan dan POP cukup dan mencukupi
Menyiapkan dan menyediakan barang dagangan
Menjaga kaunter untuk pengambilan stok bulanan
Menghadiri latihan apabila perlu dan diperlukan
Membantu pelanggan …Source link